Katılım Formu

Kurumsallaşma Eğitimi 

Günümüzde her işletmenin amacı piyasa değerini ençoklamak (maksimize etmek) olmalıdır. Piyasa değerini ençoklamak için de firmanın büyümesi ve büyüme potansiyelinin olması gereklidir. Nitekim borsadaki yatırımcıların büyüme potansiyeli olan firmalara daha fazla piyasa değeri biçtiğini gözlemlemekteyiz. “Küçük olsun, benim olsun” felsefesindeki bir firmanın küresel rekabete dayanabilmesi mümkün değildir.
KOBİ’lerimizin küresel rekabete karşı koyabilmesi için sağlıklı büyümesi, bunun için de kurumsallaşması gerekmektedir.

Bu amaç ile Odamızca “Kurumsallaşma” konulu eğitim programı planlanmıştır.
Tertiplenecek eğitime Katılmak isteyen üyelerimiz veya işyerlerinde çalıştırdıkları satış temsilcilerinin iletişim ve organizasyon açısından Odamız Bilgi İşlem Memurluğuna 03.12.2013 Salı günü saat 17:00’ye kadar aşağıdaki  katılım formunu doldurarak elektronik olarak veya fax, e-posta ve elden iletmeleri önemle rica olunur.
Firma Unvanı
:
Katılımcı Ad Soyad
:
Adres
:
İş Tel.
:
Katılımcı Cep Tel.
:
E-mail

:

Web
: