Katılım Formu

Satış ve Pazarlama Yönetimi Eğitimi 

Daralan pazarlar ve artan rekabet, satış temsilcilerinin öneminin giderek artmasına sebep olmaktadır. Bu eğitimle, satış elemanı olmak isteyen ve halen satış mesleğini icra eden kişilerin kendilerini ve yeteneklerini fark etmeleri, müşterilerini tanıma ve analiz etmeleri, müşterilerinde güven yaratmaları, müşterilerini anlama ve ihtiyaçlarına cevap verebilmeleri ve müşterilerini satın alma eylemine nasıl yönlendirmeleri gerektiğinin kilit noktalarının neler olduğu sunulmaktadır. Teorik bilginin gerçeklerle desteklendiği, bilginin beceriye dönüşmesine katkı sağlanması temel amacı oluşturmaktadır.
Bu amaç ile Odamızca “Pazarlama ve Satış Yönetimi” konulu eğitim programı planlanmıştır.
Tertiplenecek eğitime Katılmak isteyen üyelerimiz veya işyerlerinde çalıştırdıkları satış temsilcilerinin iletişim ve organizasyon açısından Odamız Bilgi İşlem Memurluğuna 17.12.2014 Çarşamba günü saat 17:00’ye kadar aşağıdaki  katılım formunu doldurarak elektronik olarak veya fax, e-posta ve elden iletmeleri önemle rica olunur. 

Firma Unvanı
:
Katılımcı Ad Soyad
:
Adres
:
İş Tel.
:
Katılımcı Cep Tel.
:
E-mail

:

Web
: