Bafra Ticaret ve Sanayi Odası

BAFRA CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY
    

Tüm Duyurular
ÜYELERİMİZE ÖNEMLE DUYURULUR...
ÜYELERİMİZE ÖNEMLE DUYURULUR...
Dubai Webinar Etkinliği...
REInvest 2020 Hk...
Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler-Kolombiya...
TÜBİTAK Ar-Ge destekleri 2021 yılı çağrısı...
Destek Yönetim Sistemi hk,...
ETUYS Yetkşlendirme KEP ile evrak gönderim hk....
Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı (Green Deal) Enerji Sektörü İçin Beklentiler ve Öneriler ...
Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Ekonomik Yatırımlar ve Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımları BAŞVURULARI HK....
Bafra İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı...
Nöbetçi Akaryakıt İstasyonları...
Koronavirüs Salgını Yeni Tedbirler...
KOBİ’ler İçin Alternatif Finansman Yöntemleri: Faktoring ve Finansal Kiralama Bilgilendirme Semineri...
KOBİ’ler ve Kurumlar İçin Siber Güvenlik Bilgilendirme Seminer...
DİTAP hk,...
Ticaret_Musavirleri_ile_Elektronik_Sohbetler_-_Malezya...
Tasarım odaklı yenilik yarışması hk....
Tasarım odaklı yenilik yarışması hk....
Montreal liman işçilerin grevi hk....
Merkezi kayıt kuruluşu A.Ş-EGKS hk....
Letonya Oniine ikili görüşmeler...
Helal Belgelendirme konusunda teknik eğitim hk....
Devlet Destekli alacak sigortası değişiklik hk,...
Avrupa Yeşil Mutabakat Çağrısı hk....
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hakkında...
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun "Hayat Eve Sığar (HES)" Kararı...
Online Export Akademi Programı...
UFUK2020 KOBİ Destekleri Semineri hk....
Kobigel-Kobi Gelişim Destek Programı hk....